Закон 1788-xii

Закон України від 05.11.1991 № 1788-ХІІ Про пенсійне забезпечення

Зміна № 1 до ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

Про затвердження ДБН Б.1.1-22:2017 Склад та зміст плану зонування території

Зміни та Доповнення № 2 до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на 2017 — 2018 роки

Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.03.2018)

Усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом (станом на 01.03.2018)

Нові редакції ГІД 34.01.101-2009 та ГІД 34.01.103-2004 станом на 1 квітня 2018 року

Технічні роботи на сервісі БУДСТАНДАРТ Online

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)

 • Інформація про документ
 • Посилання на документи
 • Посилання з інших документів
 • У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

  Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

  від 9 грудня 1992 року № 7-92,

  від 11 лютого 1998 року № 112/98-ВР,

  від 17 лютого 2000 року № 1461-III,

  від 11 липня 2001 року № 2631-III,

  від 29 листопада 2001 року № 2833-III,

  набрали чинності з 1 липня 2003 року),

  згідно з Рішенням Конституційного Суду України

  від 16 квітня 2009 року № 1276-VI,

  від 24 грудня 2015 року № 911-VIII,

  Изменения и Дополнения № 2 к Отраслевому соглашению между Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Украины на 2017 — 2018 г

  Усредненные показатели транспортных расходов для определения в инвесторской сметной документации стоимости перевозки строительных грузов автомобильным транспортом (по состоянию на 01.03.2018)

  Технические работы на сервисе БУДСТАНДАРТ Online

  (печать документа, поиск по тексту)

  • Информация о документе
  • Ссылки на документы

  Про пенсійне забезпечення

  від 15 травня 1992 року № 2356-XII,

  від 14 листопада 1995 року № 428/95-ВР,

  від 16 травня 1996 року № 198/96-ВР,

  (зміни, передбачені пунктом 2 розділу I Закону України від 22 травня 2003 року № 854-IV,

  від 5 червня 2003 року № 904-IV,

  від 10 липня 2003 року № 1096-IV,

  від 10 липня 2003 року № 1110-IV,

  від 10 липня 2003 року № 1111-IV,

  від 27 квітня 2007 року № 997-V,

  (зміни, внесені Законом України від 28 грудня 2007 року № 107-VI,

  зміни, внесені пунктом 42 розділу II Закону України

  визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),

  від 8 липня 2011 року № 3668-VI,

  від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI,

  від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII

  online.budstandart.com

  Про пенсійне забезпечення

  Громадяни України мають право на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених цим Законом.

  За цим Законом призначаються:

  а) трудові пенсії: за віком; по інвалідності; в разі втрати годувальника; за вислугу років.

  Право на трудову пенсію мають особи, зайняті суспільно корисною працею, при додержанні інших умов, передбачених цим Законом:

  а) особи, які працюють на підприємствах, в установах.

  Умови, норми та порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців, а також осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членів їх сімей встановлюються Законом України про.

  Право на соціальну пенсію мають усі непрацездатні громадяни на умовах, що визначаються цим Законом.

  Особам, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором, за винятком пенсій інвалідам внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали.

  Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися у будь-який час після виникнення права на пенсію.

  При цьому пенсії за віком і по інвалідності призначаються незалежно від того.

  Виплата пенсій здійснюється з коштів Пенсійного фонду України.

  Поряд з державним пенсійним забезпеченням трудящі мають право укладати договори добровільного страхування додаткової пенсії. Джерелом для виплати додаткової пенсії в системі Української.

  Пенсійне забезпечення відповідно до цього Закону здійснюється органами Пенсійного фонду України ( 497-2002-п ).

  До відання Кабінету Міністрів України належать питання, пов’язані з реалізацією і додержанням гарантій, передбачених цим Законом.

  Розділ II. ТРУДОВІ ПЕНСІЇ

  ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ

  Право на пенсію за віком мають:

  чоловіки — після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років;

  жінки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20.

  На пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи:

  а) працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо.

  Працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) по видобутку вугілля, сланцю, руди та інших.

  Умови, норми та порядок пенсійного забезпечення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, визначаються Законом Української РСР «Про статус і соціальний захист громадян, які.

  Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва.

  Жінки, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на пенсію за віком після досягнення.

  Особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), і диспропорційні карлики мають право на пенсію за віком:

  чоловіки — після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 20.

  Пенсії за віком призначаються в розмірі 55 процентів заробітку (стаття 64), але не нижче мінімального розміру пенсії. За кожний повний рік роботи понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам.

  Особам, які не мають достатнього для призначення повної пенсії стажу роботи (стаття 12), призначаються пенсії за віком при неповному стажі в розмірі, пропорційному наявному стажу (стаття 68).

  До пенсії за віком, у тому числі обчисленої в мінімальному розмірі, встановлюються такі надбавки:

  а) непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї.

  Пенсії за віком призначаються довічно, незалежно від стану здоров’я.

  ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

  Пенсії по інвалідності призначаються в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату здоров’я, внаслідок:

  а) трудового каліцтва або професійного.

  Залежно від ступеня втрати здоров’я інваліди поділяються на три групи.

  Причини і групи інвалідності, а також час настання інвалідності встановлюються органами медико-соціальної.

  Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання (стаття 26) призначаються незалежно від стажу роботи.

  Пенсії по інвалідності внаслідок загального.

  Інвалідність вважається такою, що настала внаслідок трудового каліцтва, якщо нещасний випадок, який спричинив інвалідність, стався (крім випадків протиправного діяння):

  а) при виконанні.

  Громадянам України — переселенцям з інших держав, які не працювали в Україні, пенсії призначаються:

  а) по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання -.

  Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, які не працювали до вступу в навчальний заклад, на курси, в аспірантуру чи клінічну.

  Пенсії по інвалідності призначаються в таких розмірах:

  інвалідам I групи — 70 процентів;

  інвалідам II групи — 60 процентів;

  інвалідам III групи — 40 процентів заробітку.

  Інвалідам внаслідок загального захворювання, які не мають достатнього для призначення повної пенсії стажу роботи (стаття 25), призначається пенсія по інвалідності при неповному стажі роботи в.

  Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам, клінічним ординаторам, докторантам, які не працювали до вступу в навчальний заклад, на курси, в аспірантуру чи клінічну ординатуру.

  Особам (не зазначеним у пунктах «а» — «е» і «ж» статті 3), які стали інвалідами у зв’язку з виконанням державних чи громадських обов’язків або у зв’язку з виконанням дій по рятуванню людського.

  До пенсії по інвалідності, в тому числі обчисленої в мінімальному розмірі, встановлюються такі надбавки:

  а) непрацюючим інвалідам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів.

  Пенсії призначаються на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи. Інвалідам — чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років пенсії по інвалідності.

  У разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності.

  У разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою пенсія виплачується до.

  Якщо інвалід не з’явився в органи медико-соціальної експертизи на повторний огляд у призначений для цього строк, то виплата йому пенсії зупиняється, а в разі визнання його знову інвалідом.

  Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні (стаття 38). При цьому дітям пенсії призначаються незалежно від.

  Члени сім’ї померлого вважаються такими, що були на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом.

  Дітям — круглим сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсії в разі втрати годувальника виплачуються у повному розмірі.

  Іншим дітям, які перебувають на повному.

  Усиновителі мають право на пенсію в разі втрати годувальника нарівні з батьками, а усиновлені — нарівні з рідними дітьми.

  Неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати.

  Вітчим і мачуха мають право на пенсію в разі втрати годувальника нарівні з батьком і матір’ю за умови, якщо виховували або утримували померлого пасинка чи падчірку не менше 5 років.

  Пенсія в разі втрати годувальника, призначена в разі смерті одного з подружжя, зберігається і при новому одруженні пенсіонера.

  Сім’ї годувальника, який помер внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, а також сім’ї померлого пенсіонера пенсія призначається незалежно від стажу роботи.

  Пенсії в разі втрати годувальника призначаються на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 30 процентів заробітку годувальника (стаття 64), але не менше соціальної пенсії, встановленої.

  Членам сім’ї, що втратила годувальника, який помер внаслідок загального захворювання і не мав стажу, достатнього для призначення повної пенсії по інвалідності (стаття 25), призначається пенсія.

  Сім’я, яка має право на пенсію в разі втрати годувальника, може звертатися за призначенням пенсії в будь-який час після смерті або встановлення безвісної відсутності годувальника без обмеження.

  Пенсія в разі втрати годувальника встановлюється на весь період, протягом якого член сім’ї померлого вважається непрацездатним згідно з статтею 37 цього Закону, а членам сім’ї, які досягли.

  На всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію, призначається одна спільна пенсія.

  На вимогу члена сім’ї його частка пенсії виділяється і виплачується йому окремо.

  При зміні кількості членів сім’ї, забезпечуваних пенсією в разі втрати годувальника, пенсія відповідно збільшується або зменшується за кількістю членів сім’ї, які мають право на.

  На членів сім’ї, які є інвалідами, відповідно поширюються правила, викладені в статтях 24, 34, 35, частинах першій та другій статті 36 цього Закону.

  ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ЗАГАЛЬНІ.

  Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає.

  Право на пенсію за вислугу років мають:

  окремі категорії працівників авіації та льотно-випробного складу;

  робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які.

  Пенсії за вислугу років (крім пенсій працівникам льотно-випробного складу авіації та особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам, бортінженерам.

  Право на пенсію за вислугу років мають такі категорії робітників і службовців авіації, а також льотно-випробного складу, незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств, установ і.

  а) робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху.

  До стажу роботи зараховується робота, виконувана на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях і кооперативах, незалежно від використовуваних форм власності та.

  Військова служба у складі діючої армії у період бойових дій, у тому числі при виконанні інтернаціонального обов’язку, а також перебування в партизанських загонах і з’єднаннях зараховується до.

  Громадянам, необгрунтовано притягнутим до кримінальної відповідальності, необгрунтовано репресованим і згодом реабілітованим, час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях.

  Робота, незалежно від віку, в тому числі як вільнонайманого складу у військових частинах, і служба, крім військової служби, передбаченої статтею 57 цього Закону, в роки Великої Вітчизняної.

  Робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах.

  Робота на водному транспорті протягом повного навігаційного періоду зараховується за рік роботи.

  Робота протягом повного сезону на підприємствах і в організаціях сезонних галузей.

  Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній ( 637-93-п ).

  Іноземним громадянам, а також їх сім’ям у тих випадках, коли для призначення пенсії потрібний певний стаж роботи, пенсії призначаються за умови, що половина необхідного стажу роботи припадає на.

  Пенсії обчислюються за встановленими нормами у процентах до середньомісячного заробітку, що визначається відповідно до статей 65-67 цього Закону, який громадяни одержували перед зверненням за.

  Середньомісячний заробіток для обчислення пенсій береться за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд протягом усієї трудової діяльності незалежно від перерв у роботі та за період роботи.

  До заробітку для обчислення пенсії включаються всі види оплати праці (виплат, доходу), на які відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» ( 400/97-ВР ).

  Членам творчих спілок та іншим особам, зазначеним у пункті «в» статті 3 цього Закону, пенсії обчислюються з авторського гонорару, що розраховується за державними ставками, за 24 останніх місяці.

  Пенсії при неповному стажі роботи (статті 20, 30 і 45) призначаються в розмірі, пропорційному наявному стажу.

  Обчислення пенсії провадиться таким чином: спочатку визначається відповідна.

  Пенсіонерам, які пропрацювали після призначення пенсій за віком або інвалідністю не менш як 2 роки з більш високим заробітком, ніж той, з якого було обчислено пенсію, встановлюється за заявою.

  Якщо пенсіонер, якому при неповному стажі призначено пенсію за віком або пенсію по інвалідності, пропрацював після призначення пенсії не менш як 2 роки, то за його заявою провадиться.

  Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам при обчисленні пенсії за їх бажанням за період навчання замість заробітку може.

  При обчисленні середньомісячного заробітку працівникам за роботу за межами України враховується заробітна плата, яку вони одержували перед виїздом (статті 64-67), або за їх вибором заробіток.

  Пенсії громадянам України — переселенцям з інших держав, які не працювали в Україні, обчислюються з розрахунку середньомісячного заробітку працівників відповідної професії та кваліфікації в.

  Сім’ям пенсіонерів пенсії в разі втрати годувальника обчислюються з того ж заробітку, з якого обчислювалась пенсія годувальника.

  Сім’ям тих пенсіонерів, які мали право на перерахунок.

  Надбавки до пенсій, встановлені для непрацюючих пенсіонерів, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї, нараховуються на членів сім’ї, зазначених у статтях 37, 38, 40 і 41 цього.

  Призначені пенсії підвищуються:

  а) пенсії за віком інвалідам війни — на суму мінімального розміру пенсії по інвалідності, встановленого Законом України про пенсійне забезпечення.

  У тих випадках, коли після призначення пенсії пенсіонер у зв’язку із зміною в сімейному стані, влаштуванням на роботу або її припиненням здобуває або втрачає право на надбавку на непрацездатних.

  При обчисленні суми середньомісячного заробітку та встановленні розміру пенсії частина карбованця менше п’ятдесяти копійок не враховується, а п’ятдесят копійок і більше округлюється до.

  Заява про призначення пенсії працюючим подається за місцем роботи, а непрацюючим — до зазначених у статті 81 цього Закону органів за місцем проживання заявника.

  Призначення пенсій і оформлення документів для їх виплати здійснюється органами Пенсійного фонду України.

  Документи про призначення пенсій розглядаються органом, що призначає пенсії (стаття 81), не пізніше 10 днів з дня їх надходження.

  Повідомлення про відмову в призначенні пенсії із.

  Пенсії призначаються з дня звернення за пенсією, крім таких випадків, коли пенсії призначаються з більш раннього строку:

  а) пенсії за віком та по інвалідності призначаються з дня.

  Перерахунок призначеної пенсії провадиться з таких строків:

  при виникненні права на підвищення пенсії — з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо.

  Пенсії виплачуються без урахування одержуваного заробітку (прибутку) за місцем проживання пенсіонера, незалежно від реєстрації місця проживання.

  Пенсія може виплачуватись за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначається законодавством.

  Нараховані суми пенсії, не затребувані пенсіонером своєчасно, виплачуються за минулий час не більш як за 3 роки перед зверненням за одержанням пенсії.

  Суми пенсії, не одержані своєчасно.

  Особам, які проживають у будинках-інтернатах (пансіонатах), стаціонарних відділеннях територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, а також.

  У разі позбавлення пенсіонера волі виплата призначеної пенсії здійснюється на загальних підставах.

  Відрахування з пенсій можуть провадитися на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих написів нотаріальних контор та інших рішень і постанов.

  Суми пенсії, що належали пенсіонерові і залишилися недоодержаними у зв’язку з його смертю, передаються членам його сім’ї, а в разі їх відсутності — входять до складу спадщини. < Частина перша.

  Громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон, пенсії не призначаються.

  Пенсії, призначені в Україні до виїзду на постійне проживання за кордон, виплачуються за 6 місяців.

  Соціальні пенсії призначаються і виплачуються непрацюючим громадянам, крім інвалідів з дитинства, при відсутності права на трудову пенсію:

  інвалідам I і II груп, у тому числі інвалідам з.

  Соціальні пенсії призначаються в таких розмірах:

  а) 30 процентів мінімального розміру пенсії за віком:

  особам, які досягли віку: чоловіки — 60 років, жінки — 55 років і не набули.

  При наявності одночасного права на соціальну пенсію і надбавку на непрацездатних членів сім’ї до пенсії за віком або по інвалідності (статті 21 і 33) призначається за вибором того, хто.

  При призначенні та виплаті соціальних пенсій застосовуються відповідно статті 1, 80-91, 102-104 цього Закону.

  Розділ IV. ПОРЯДОК І УМОВИ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ

  Перерахунок пенсії провадиться на підставі документів про вік, стаж, заробіток та інших, наявних на час перерахунку в пенсійній справі, а також додаткових документів, поданих пенсіонером на час.

  Перерахунок пенсій, призначених за раніше діючим законодавством, провадиться із середньомісячного заробітку за останніх 24 або будь-які 60 місяців перед призначенням пенсії, або перед введенням.

  Особам, які працювали до введення в дію цього Закону на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбачених раніше діючим законодавством, пенсії за віком призначаються на таких.

  Органи, що призначають пенсії, мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій і окремих осіб, а також в необхідних випадках перевіряти обгрунтованість їх видачі.

  Пенсіонери зобов’язані повідомляти органу, що призначає пенсії, про обставини, що.

  Суми пенсії, над міру виплачені пенсіонерові внаслідок зловживань з його боку (в результаті подання документів з явно неправильними відомостями, неподання відомостей про зміни у складі членів.

  Скаргу на рішення органу, який призначає пенсії, може бути подано до районної (міської) Ради народних депутатів або до районного (міського) народного суду.

  Статья 13. Закона України Про пенсійне забезпечення

  Пенсії за віком на пільгових умовах

  а) працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за списком N 1 ( 36-2003-п ) виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць:

  чоловіки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах;

  жінки — після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

  Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого статтею 12 цього Закону, на 1 рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам і на 1 рік 4 місяці — жінкам;

  б) працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, — за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць:

  чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;

  жінки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

  Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого статтею 12 цього Закону, на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи — жінкам;

  в) трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, — чоловіки після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі;

  г) жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, — після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі;

  д) жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, — після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови виконання встановлених норм обслуговування.

  Норми обслуговування для цих цілей встановлюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;

  е) жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну,- після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;

  є) робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, — за списком виробництв і професій, затверджуваним у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, — після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;

  ж) жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей, — незалежно від віку і трудового стажу, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;

  з) водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв:

  чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи 25 років, в тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років 6 місяців;

  жінки — після досягнення 50 років і при стажі роботи 20 років, в тому числі на зазначеній роботі не менше 10 років.

  Працівникам інших виробництв, професій та посад дострокові пенсії залежно від умов праці (але не раніш як після досягнення 55 років чоловіками і 50 років жінками) можуть встановлюватися за результатами атестації робочих місць за рахунок коштів підприємств та організацій, призначених на оплату праці, які перераховуються до Пенсійного фонду України на виплату пенсій до досягнення працівником пенсійного віку, передбаченого статтею 12 цього Закону.

  Порядок пенсійного забезпечення осіб, які працювали до введення в дію цього Закону на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбачених законодавством, що діяло раніше, визначається статтею 100 даного Закону.

  Контроль за правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення і якістю проведення атестації робочих місць на підприємствах та в організаціях, підготовка пропозицій щодо вдосконалення цих списків покладаються на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

  ukr-kodeksy.com

  Закон Украины от 05.11.1991 № 1788-ХII О пенсионном обеспечении

  Изменение № 1 к ДБН В.2.5-77:2014 Котельные

  Об утверждении ДБН Б.1.1-22:2017 Состав и содержание плана зонирования территории

  Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (по состоянию на 01.03.2018)

  Новые редакции ГІД 34.01.101-2009 и ГІД 34.01.103-2004 по состоянию на 1 апреля 2018 года

  Для работы с текстом документа

 • Ссылки из других документов
 • В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

  Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

  Із змінами і доповненнями, внесеними

  Декретом Кабінету Міністрів України

  від 22 квітня 1993 року № 3128-XII,

  від 17 червня 1993 року № 3284-XII,

  від 4 лютого 1994 року № 3948-XII,

  від 21 листопада 1996 року № 534/96-ВР,

  від 4 червня 1997 року № 307/97-ВР,

  від 17 листопада 1999 року № 1222-XIV,

  від 17 січня 2002 року № 2981-III,

  від 22 травня 2003 року № 854-IV,

  від 5 червня 2003 року № 951-IV,

  від 31 травня 2005 року № 2603-IV,

  від 28 грудня 2007 року № 107-VI

  діють по 31 грудня 2008 року,

  від 28 грудня 2007 року № 107-VI,

  від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008),

  від 2 березня 2015 року № 213-VIII,

  від 23 грудня 2015 року № 901-VIII,

  від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII,

  (зміни, внесені абзацами першим і другим підпункту 1 та

  от 5 ноября 1991 года №1788-XII

  О пенсионном обеспечении

  (В редакции Законов Украины от 15.05.1992 г. №2356-12, 22.04.1993 г. №3128-12, 17.06.1993 г. №3284-12, 04.02.1994 г. №3948-12, 14.11.1995 г. №428/95-ВР, 21.11.1996 г. №534/96-ВР, 16.05.1996 г. №198/96-ВР, 04.06.1997 г. №307/97-ВР, 11.02.1998 г. №112/98-ВР, Декрета Кабинета Министров Украины от 09.12.1992 г. №7-1992, Законов Украины от 17.11.1999 г. №1222-XIV, 17.02.2000 г. №1461-III, 11.07.2001 г. №2631-III, 29.11.2001 г. №2833-III, 17.01.2002 г. №2981-III, 22.05.2003 г. №854-IV, 05.06.2003 г. №904-IV, 05.06.2003 г. №951-IV, 10.08.2003 г. №1096-IV, 10.07.2003 г. №1110-IV, 10.07.2003 г. №1111-IV, 31.05.2005 г. №2603-IV, 27.04.2007 г. №997-V, 28.12.2007 г. №107-VI, 16.04.2009 г. №1276-VI, 08.07.2011 г. №3668-VI, 16.10.2012 г. №5462-VI, 02.03.2015 г. №213-VIII, 23.12.2015 г. №901-VIII, 24.12.2015 г. №911-VIII, 06.12.2016 г. №1774-VIII, 03.10.2017 г. №2148-VIII)

  (Установить, что размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи и пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсиям, установленных законодательством), назначенных в 2006 году в соответствии с настоящим Законом, не может превышать 12 минимальных пенсий по возрасту, установленной абзацем первым части первой статьи 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в соответствии с Законом N3235-IV от 20.12.2005 г.)

  (Установить, что с 1 января 2007 года максимальный размер пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи и пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсиям, установленных законодательством), назначенных (пересчитанных) в 2006 — 2007 годах в соответствии с этим Законом не может превышать 12 минимальных размеров пенсии по возрасту, установленной абзацем первым части первой статьи 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а по другим категориям пенсионеров размер пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи и пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсиям, установленных законодательством), назначенных (пересчитанных) в 2007 году, не может превышать 10 тысяч гривень в месяц в соответствии с Законом N489-V от 19.12.2006 г.)

  Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Украины гарантирует всем нетрудоспособным гражданам Украины право на материальное обеспечение за счет общественных фондов потребления путем предоставления трудовых и социальных пенсий.

  Раздел 1. Общие положения


  Статья 1. Право граждан Украины на государственное пенсионное обеспечение

  Проживающие в Украине Иностранцы и лица без гражданства имеют право на пенсию наравне с гражданами Украины на условиях, предусмотренных законодательством или межгосударственными соглашениями.

  Пенсионное обеспечение граждан Украины, проживающих за ее пределами, производится на основе договоров (соглашений) с другими государствами.

  (В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законом Украины от 16.10.2012 г. №5462-VI)

  Статья 2. Виды государственных пенсий

  По настоящему Закону назначаются:

  а) трудовые пенсии:

  по случаю потери кормильца;

  Статья 3. Лица, имеющие право на трудовую пенсию

  Право на трудовую пенсию имеют лица, занятые общественно полезным трудом, при соблюдении других условий, предусмотренных настоящим Законом:

  а) работающие на предприятиях, в учреждениях, организациях, кооперативах (в том числе по соглашениям гражданско-правового характера), независимо от используемых форм собственности и хозяйствования, или являющиеся членами колхозов и других кооперативов, — при условии уплаты предприятиями и организациями страховых взносов в Пенсионный фонд Украины;

  б) занимающиеся предпринимательской деятельностью, основанной на личной собственности физического лица и исключительно его труде, — при условии уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Украины;

  в) члены творческих союзов, а также другие творческие работники, не являющиеся членами таких союзов, — при условии уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Украины;

  г) другие лица, подлежащие государственному социальному страхованию;

  д) работники военизированных формирований, не подлежащие государственному социальному страхованию, лица начальствующего и рядового состава фельдъегерской службы;

  е) воспитанники, учащиеся, студенты, курсанты, слушатели, стажеры, клинические ординаторы, аспиранты, докторанты;

  є) лица, ставшие инвалидами в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей либо в связи с выполнением действий по спасанию человеческой жизни, охране государственной, коллективной и индивидуальной собственности, а также по охране правопорядка;

  ж) лица, осуществляющие уход за инвалидом 1 группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, а также за пенсионером, который по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе;

  з) члены семей лиц, указанных в настоящей статье, и пенсионеров из числа этих лиц — в случае потери кормильца.

  (В статью 3 внесены изменения в соответствии с Законом Украины от 16.10.2012 г. №5462-VI)

  Статья 4. Пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей

  Условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения военнослужащих, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейских и членов их семей устанавливаются Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Им предоставляется также право на получение пенсий на основаниях, предусмотренных настоящим Законом, независимо от места прохождения военной службы. При этом все виды денежного довольствия военнослужащих, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейских учитываются наравне с заработной платой рабочих и служащих.

  (В статью 4 внесены изменения в соответствии с Законом Украины от 23.12.2015 г. №901-VIII)

  Статья 5. Лица, имеющие право на социальную пенсию

  (Статья 5 утратила силу в части назначения социальных пенсий в соответствии с Законом N2603-IV от 31.05.2005 г.)

  Право на социальную пенсию имеют все нетрудоспособные граждане на условиях, определяемых настоящим Законом.

  Статья 6. Право выбора пенсии

  Лицам, имеющим одновременно право на различные государственные пенсии, назначается одна пенсия по их выбору, за исключением пенсий инвалидам вследствие ранения, контузии либо увечья, полученных при защите Родины или при исполнении иных обязанностей военной службы, или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте либо с исполнением интернационального долга.

  Статья 7. Обращение за назначением пенсии

  Обращение за назначением пенсии может осуществляться в любое время после возникновения права на пенсию.

  При этом пенсии по возрасту и по инвалидности назначаются независимо от того, прекращена работа ко времени обращения за пенсией или продолжается. Пенсии за выслугу лет назначаются при оставлении работы, дающей право на эту пенсию.

  Статья 8. Средства на выплату пенсий. Освобождение пенсий от налогов

  Выплата пенсий осуществляется из средств Пенсионного фонда Украины.

  Пенсионный фонд Украины является самостоятельной Финансово-банковской системой, не входит в состав государственного бюджета Украины, формируется за счет средств, отчисляемых предприятиями и организациями (в том числе и теми, которые используют труд граждан по соглашениям гражданско-правового характера) на меры социального страхования по тарифам, дифференцированным в зависимости от опасности, вредности, тяжести работ и состояния других условий труда, страховых взносов граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, обязательных страховых взносов граждан, а также средств государственного бюджета Украины.

  Финансирование расходов на выплату пенсий производится по всей территории Украины ежемесячно независимо от поступлений средств и социально-экономического состояния конкретных регионов за счет перераспределения средств Пенсионного фонда Украины в пределах страны. Запрещается разрыв в сроках финансирования расходов на выплату пенсий в разных административно территориальных единицах.

  Пенсии не подлежат обложению налогами.

  (В статью 8 внесены изменения в соответствии с Законом Украины от 16.10.2012 г. №5462-VI)

  Статья 9. Добровольное страхование дополнительной пенсии

  Наряду с государственным пенсионным обеспечением трудящиеся имеют право заключать договоры добровольного страхования дополнительной пенсии. Источником для выплаты дополнительной пенсии в системе Украинской государственной страховой коммерческой организации (Укргосстрах) является страховой фонд, состоящий на 50 процентов из личных взносов трудящихся и на 50 процентов — из средств государственного бюджета Украины.

  Предприятия и организации по решению администрации и выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя), если это предусмотрено коллективным договором (соглашением), а также колхозы и другие кооперативы по решению общего собрания могут возмещать работникам за счет собственных средств, предназначенных для оплаты труда, полностью или частично взносы, уплаченные ими по договорам добровольного страхования дополнительной пенсии.

  Статья 10. Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение

  Пенсионное обеспечение в соответствии с настоящим Законом осуществляется органами Пенсионного фонда Украины.

  Статья 11. Вопросы, относящиеся к ведению Кабинета Министров Украины

  К ведению Кабинета Министров Украины относятся вопросы, связанные с реализацией и соблюдением гарантий, предусмотренных настоящим Законом.

  Раздел II. Трудовые пенсии

  Пенсии по возрасту

  Статья 12. Условия назначения пенсии по возрасту

  Право на пенсию по возрасту имеют:

  мужчины — по достижении 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет;

  женщины — по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 20 лет.

  Статья 13. Пенсии по возрасту на льготных условиях

  На льготных условиях имеют право на пенсию по возрасту, независимо от места последней работы:

  а) работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, — по списку №1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утверждаемому Кабинетом Министров Украины, и по результатам аттестации рабочих мест — после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 25 лет у мужчин, из них не менее 10 лет на указанных работах, и не менее 20 лет у женщин, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

  До достижения возраста, установленного абзацем первым этого пункта, право на пенсию по возрасту на льготных условиях имеют женщины 1975 года рождения и старше после достижения ими такого возраста:

  45 лет — по 31 марта 1970 года включительно;

  Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

  base.spinform.ru

  Закон Украины от 5 ноября 1991 года № 1788-XII «О пенсионном обеспечении» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.10.2017 г.)

  в рабочее время (пн, ср, пт: с 8:30 до 13:00, с 14:00 до 17:30; вт, чт: с 8:30 до 12:30, с 14:30 до 17:30).

  По остальным вопросам обращайтесь в компанию «ИнфоТех&Сервис» по тел.: +7 (727) 222-21-01

 • Посмотреть закладки
 • Закон Украины от 5 ноября 1991 года № 1788-XII

  О внесении изменений см. Закон Украины от 14.11.17 г. № 2205-VIII (см. сроки вступления в силу).

  Закон направлен на то, чтобы более полно учитывался общественно полезный труд как источник роста благосостояния народа и каждого человека, устанавливает единство условий и норм пенсионного обеспечения рабочих, членов колхозов и других категорий трудящихся.

  Закон гарантирует социальную защищенность пенсионеров путем установления пенсий на уровне, ориентированном на прожиточный минимум, а также регулярного пересмотра их размеров в связи с увеличением размера минимального потребительского бюджета и повышением эффективности экономики республики.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения
 • Раздел 1. Общие положения

  Статья 1. Право граждан Украины на государственное пенсионное обеспечение

  Граждане Украины имеют право на государственное пенсионное обеспечение по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и в иных случаях, предусмотренных настоящим Законом.

  Проживающие в Украине иностранцы и лица без гражданства имеют право на пенсию наравне с гражданами Украины на условиях, предусмотренных законодательством или межгосударственными соглашениями.

  В тех случаях, когда договорами (соглашениями) между Украиной и другими государствами предусмотрены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила, установленные этими договорами (соглашениями).

  online.zakon.kz